VIKTIG! Bystyregruppens tiltak og oppfølging ifm. coronaviruset

Denne gikk i dag, fredag, ut til bystyregruppen, varaer og sideorganisasjoner som stiller på gruppemøtene. 

For å unngå å bidra til en potensiell videre spredning av coronaviruset, må også vi i bystyregruppen gjøre våre tiltak. Bystyregruppen vil videreføre partiets holdning, der alt av møteaktivitet og arrangementer avlyses eller utsettes på ubestemt tid.

For ordens skyld presiseres følgende: 
·       Vårseminar. Avlyses.
·       Foreldremøter i bydelene. Utsatt
·       Frist for å melde interesse for deltakelse på kommunalkonferansen. Utsatt. 
·       Planlagte gruppemøte. Utsatt 
·       Fraksjonsmøter. Utsatt

Forretningsutvalget i Bergen kommune, bestående av bystyrets gruppeledere, møttes i dag. Der ble det bestemt at neste bystyremøte avholdes 22. april (med forbehold om utviklingen). De resterende saker som ikke ble behandlet i denne ukens bystyremøte, tas da.

Utvalgsmøter 24.-26. mars avlyses på tilsvarende måte og vil dersom det er forsvarlig i tilfelle bli gjennomført 14-16. april, men her kommer det informasjon fra Bystyrets kontor dersom møtene berammes på nytt.

Vi vil holde bystyregruppen oppdatert skulle det bli endringer, komme ny informasjon eller i den grad det vil være behov for det.

Hilde og Harald møter i et utvidet forretningsutvalg hver tirsdag og når situasjonen tilsier det.

Dersom dere har spørsmål, kan de rettes til følgende personer:  
Hold dere friske og følg anbefalinger fra www.fhi.no 


Med vennlig hilsen
Harald Victor Hove (H)
Gruppeleder

Høyres bystyregruppe i Bergen
Tlf. 41 66 95 58
Hagerupsgården, Rådstuplass 9