Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser

-Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, sier Jan Tore Sanner. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Regjeringen foreslår at staten dekker en andel av de
faste kostnadene for bedrifter som nå opplever betydelig
nedgang i inntektene som følge av virusutbruddet.

– Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Ordningen blir utformet i tett samarbeid med både næringslivsorganisasjonene og banknæringen, gjennom Finans Norge. Det gjenstår fortsatt å få på plass avgrensning og regelverk for ordningen, men dette vil være klart om kort tid. 

Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto.

– Vi har stor tro på at denne ordningen vil bety mye for mange av de som nå sliter, sier finansministeren.

Innretningen av kompensasjonsordningen vil være basert på syv prinsipper:

 1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt
  Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.
 2. Ordningen skal være målrettet
  Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.
 3. Ordningen skal være midlertidig
  Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.
 4. Ordningen skal favne bredt
  De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.
 5. Ordningen skal være enkel
  Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.
 6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket
  Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.
 7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres
  Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen. 

Les mer her.