Kontakt

Adresse

V / Bjørn Nyhuus, Kalfarveien 66
5011 BERGEN

Våre folk

Se våre politikere

Om Bergenhus Høyre

Bergenhus Høyre ledes av Bjørn Loe Nyhuus

Bergenhus Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.