Årsmøte i Arna Høyre


[ foreløpig dato ]

Kjære Høyremedlem,

vi avholder årsmøte for Arna Høyre torsdag 13. oktober 2016 klokken 19:00.


På agendaen er årsmøtesaker:

1) Godkjenning av innkalling

2) Valg av møteleder og referent

3) Årsmelding 2015

4) Regnskap

5) Valghttps://hoyre.no/arna/