Årsmøte i Bergenhus Høyre


Årsmøte i Bergenhus Høyre avholdes torsdag 5. oktober kl. 18.00 på Høyres Hus.

 

Møtet starter med et åpent møte. Mer informasjon om møtetema og innleder(e) kommer. Deretter blir det årsmøte og behandling av årsmelding m.m.

 

DAGSORDEN:

 

1.    Godkjennelse av innkalling og dagsorden

 

2.    Gjennomgang av årsmelding (ettersendes)

 

3.    Gjennomgang av regnskap (leveres på årsmøtet)

 

4.    Valg (innstilling leveres på årsmøtet)

 

5.    Eventuelt