Årsmøte i Fana Høyre


Behandling av årsmøtesaker. For mer informasjon ta kontakt med leder i Fana Høyre, Neshe Lie (nlie150@gmail.com)