Årsmøte Laksevåg Høyre


18:00 - Kommuneplanen og den politiske situasjonen i kommunen. Alle interesserte er velkommen.

19:00 - Ordinære årsmøtesaker - kun medlemmer med betalt kontingent i 2017 har stemmerett:

 

AGENDA:

•             Konstituering

•             Styrets beretning

•             regnskap

•             Valg på foreningens styre: leder, 2 nestleder + inntil 8 medlemmer + vara

•             Valg på foreningens 3 HS representanter + 3 vara

•             Valg på foreningens 17 representanter til Bergen Høyres Representantskap.

•             Forslag til 4 utsendinger til Hordaland Høyres årsmøte.