Er samfunnet forberedt på den unge eldrebølgen?

Bergenhus Høyre, Årstad Høyre og Senior Høyre inviterer til debatt om den unge eldrebølgen som kommer.

Bergenhus Høyre, Årstad Høyre og Senior Høyre inviterer til debatt om den unge eldrebølgen som kommer. I panelet har vi med oss Astrid Nøklebye Heiberg, Ole Didrik Lærum og Frank Aarebrot. Arrangementet er åpent for alle. 

Debatten vil se på eldrepolitikken i et helhetsperspektiv - hvor er de eldre i samfunnet i dag? 

En million innbyggere av Norge er over 60 år, og denne gruppen blir stadig flere. Mange er mer ressurssterke og friskere lengre enn tidligere. Hva er en god og verdig aldring for disse? Har vi egentlig råd til å fortsette med at disse skal ta ut pensjon så tidlig som i dag? Eller kan vi ta vare på og bruke kompetansen til denne gruppen på en bedre måte enn i dag? Og hva med de unge – vil de slippe til dersom flere eldre får jobbe mye lenger? Og endelig er det ikke egentlig slik at den tredjedelen som ønsker å jobbe lenger for en høyere pensjon er de som har fleksible kontorjobber? Kan vi risikere å få et klasseblindt pensjonssystem? Hvordan skal vi ivareta ”sliterne” i samfunnet?

Til å diskutere disse spørsmålene har vi invitert et kruttsterkt panel som sitter på mye kunnskap om temaet:

Astrid Nøklebye Heiberg gikk tidligere i år av som den eldste statssekretæren i landets historie og har nå startet i en rådgiverstilling for Høyre der hun har spesielt ansvar for seniorpolitikken. Hun har bakgrunn som professor i psykiatri og har innehatt mange roller og verv, bl.a. var hun tidligere president i Norges Røde Kors.

Ole Didrik Lærum er æresprofessor ved Københavns Universitet og vil gjerne tituleres som ”fornøyd forsker” i følge ham selv. Likevel har han i forbindelse med at forskningen hans stoppet opp da han nådde den øvre aldersgrensen sagt at myndighetene har forsømt seg totalt når det gjelder særaldersgrensen på 70 år ved norske universiteter. Lærum har for øvrig vært både dekan ved det medisinske fakultetet og prorektor ved Uib, og han har vunnet flere priser for sin forskning gjennom årene.

Frank Aarebrot er professor ved Institutt for sammenlignende politikk. Mest kjent er han kanskje likevel som politisk kommentator og valgekspert. Nå er han inne i sitt siste akademiske år da han, mot sin vilje som han sier det selv, går av for aldersgrensen neste år.

Debatten ledes av Jana Midelfart Hoff. 

Arrangementet er åpent for alle – kom som du er og ta gjerne med en venn eller to.