Helsekaffe


1. juni klokken 19.00 arrangerer Høyres fraksjon i helse og sosialkomitéen igjen "borgerlig helsekaffe". Stedet er Høyres Hus i Kong Oscars gate.

Påmelding skjer her: https://no.surveymonkey.com/r/helsekaffe

Formålet med møtene er å bygge bro mellom politikerne og helsetjenesten, øke kunnskap og kompetanse til politikere som jobber med og er interessert i helsefeltet - og skape en møteplass for kommune, akademia og spesialisthelsetjeneste.

Vi byr på flinke og aktuelle foredragsholdere, mulighet for spørsmål og diskusjon og kaffe/te og noe å bite i. Møtets målgruppe er borgerlige helsepolitikere og andre i bystyregruppene som er interessert i helsefeltet.

Denne gangen har vi vært så heldige å få Elisabeth Leirgul og Gunhild Strand til å komme til oss:

Elisabeth Leirgul er lege og engasjert politiker og jobber som overlege ved Seksjon for medfødte hjertefeil på Haukeland Universitetssykehus. Hun disputerte på temaet "Medfødte hjertefeil hos barn" i 2016 og skal hos oss snakke om hjertesykdom hos barn.

Gunhild Strand er professor ved UiB i tannmedisin. Hun har gjennom mange år vært en faglig foregangskvinne, og har et spesielt sterkt engasjement for eldres tannhelse. 
Hun har kalt foredraget sitt "Eldre skal kunne bite fra seg".

Velkommen til en hyggelig helsekveld!