Introduksjon til Bergen Høyre


Bergen Høyre inviterer alle som har meldt seg inn i løpet av 2016 til en introduksjonskveld for nye medlemmer. 

Sted: Høyres hus, Kong Oscars gate 14
Dato: 3. november 2016
Tid:    18.00-20.00

Leder i Bergen Høyre, Anne Lorgen Riise vil holde en kort presentasjon om partiet, og du vil få mulighet til å stille spørsmål om det er noe du lurer på. Her vil vi gå gjennom hvordan partiorganisasjonen vår er bygget opp, hva som er våre viktigste saker i Bergen og i regjering - og hvordan du kan engasjere deg mer i partiets politikkutvikling og valgkamparbeid. 

Ta gjerne kontakt med oss på bergen@hoyre.no dersom du har spørsmål til arrangementet.

Velkommen!