Medlemsmøte i Senior Høyre - brannsikkerhet

Tema er  «Slik kan eldre brannsikres»

Her møter representanter for Bergen Brannvesen og orienterer om

«Slik kan eldre brannsikres» som er et alltid aktuelt tema.