Nominasjonsmøte i Bergen Høyre

Det vil bli avholdt et nominasjonsmøte i Bergen Høyre. 

Innkalling vil bli sendt til Representantskapets medlemmer.