Representantskap Bergen Høyre m/ programbehandling

Det innkalles til Representantskap i Bergen Høyre. På dette møtet skal Bergen Høyres kommunevalgprogram vedtas.

Innkalling blir sendt til alle medlemmer i Bergen Høyre. Bare Representantskapets medlemmer som har betalt kontingent, har stemmerett.