Representantskapsmøte i Bergen Høyre

Mandag 29. januar arrangeres det et Representantskapsmøte i Bergen Høyre.

I møtet skal det velges en program- og nominasjonskomite i forbindelse med kommunevalget i 2019.

Innkalling sendes til alle medlemmer i Bergen Høyre. Bare betalende medlemmer av Representantskapet har stemmerett