Temamøte om asyl- og integreringspolitikk - Årstad Høyre

Årstad Høyre inviterer til temamøte om asyl- og integreringspolitikk. 

Årstad Høyre inviterer til temamøte om asyl- og integreringspolitikk. 

Foredragsholder er stortingsrepresentant Erik Skutle som vil redegjøre for asylpolitikkens utvikling etter asylforliket. 

Alle medlemmer er velkommen!