Veien til valgseier - Fana Høyre


Alle Høyre-medlemmer er velkommen til Fana Høyres møte og vår lokale valgkamp «kick-off» med Jana Midelfart Hoff, AU-medlem og medlem i komite for helse og sosial, og Erik Skutle, stortingsrepresentant. De skal ta oss med på spennende foredrag om «Hvordan vi skal farge Hordaland Blått med et sterkt Høyreprogram og en god gjennomtenkt valgkampstrategi».

Møtet avholdes på Grand Hotel Terminus slik at vi kan ta imot alle våre Høyre-venner fra de andre bydels- foreningene. 

Siste delen av møtet er kun for Fana Høyres styremedlemmer der vi skal behandle vanlige styresaker.

Vel møtt!