Kontakt

Bergen har blikket vendt mot verden. Høyre vil bygge på vår by sin sterke tradisjon for internasjonal handel og næringsliv. Vi skal tiltrekke oss de beste hodene og derved få de spennende jobbene. Bergen kan i løpet av de neste 25 årene få 100.000 nye bergensere.

Vi skal gjennom byutviklingspolitikk skape en grønnere og mer kompakt by. Vi vil utvide dagens sentrum og lage bedre bydelssentre. Vi vil ha mer reiser til fots, med sykkel og med kollektivtransport. Bybanen skal bygges til Haukeland og Fyllingsdalen, og en raskere løsning til Åsane skal jobbes frem.

 

Bergens Unge Høyre
Leder
Emma Ingeborg Tveit Erlandsen
98609652
emmaerlandsen@gmail.com

Bergen Senior Høyre
Sekretær Karl Strydom Eidesund
90652811
keidesun@online.no

Høyre Studenter i Bergen

Carl Christian Grue Solberg
97622185
carl.christian.grue.solberg@gmail.com 

Adresse

c/o Vestland Høgre, Kong Oscarsgate 14
5017 BERGEN

Telefon

97764999

Bergen Høyre

Bergen Høyre ledes av Anne Lorgen Riise

Bergen har blikket vendt mot verden. Høyre vil bygge på vår by sin sterke tradisjon for internasjonal handel og næringsliv. Vi skal tiltrekke oss de beste hodene og derved få de spennende jobbene. Bergen kan i løpet av de neste 25 årene få 100.000 nye bergensere.

Vi skal gjennom byutviklingspolitikk skape en grønnere og mer kompakt by. Vi vil utvide dagens sentrum og lage bedre bydelssentre. Vi vil ha mer reiser til fots, med sykkel og med kollektivtransport. Bybanen skal bygges til Haukeland og Fyllingsdalen, og en raskere løsning til Åsane skal jobbes frem.

 

Bergens Unge Høyre
Leder
Emma Ingeborg Tveit Erlandsen
98609652
emmaerlandsen@gmail.com

Bergen Senior Høyre
Sekretær Karl Strydom Eidesund
90652811
keidesun@online.no

Høyre Studenter i Bergen

Carl Christian Grue Solberg
97622185
carl.christian.grue.solberg@gmail.com