Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Samferdsel

Den store befolkningsveksten vi står overfor krever fokus på infrastruktur. Mange pendler allerede i dag til arbeid og skole, og antallet vil øke betydelig de nærmeste årene. Derfor må det legges bedre til rette for pendlerne med innfartsparkering, matebusser og gang- og sykkelveier til kollektivknutepunktene.

Verdiskapende næringsliv

Et verdiskapende næringsliv er en forutsetning for livskraftige lokalsamfunn. Robuste bedrifter skaper arbeidsplasser og inntekter til samfunnet. Landbruket er tradisjonelt en viktig næring i Lillestrøm. Slik skal det være også i fortsettelsen.

Helse, omsorg og sosiale tjenester

God helse handler ikke bare om fravær av sykdom, men også om livskvalitet og følelse av mestring i den livssituasjonen man er. Hovedansvaret for egen helse ligger hos oss selv, men når utfordringene overstiger evnen til selvhjelp, skal kommunens helse-, omsorgs- og sosiale tjenester utgjøre et trygt sikkerhetsnett.

Kjartan Berland - Gruppeleder, Lillestrøm

Kjartan Berland

Gruppeleder, Lillestrøm

Kontakt

Lillestrøm Høyre

Per Erling Løkken

Leder
Telefon 93403842

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Kalender

17 nov

Årsmøte og medlemsmøte

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Dato: 17. nov 2020
Tid: 18:30
Se hele kalenderen

Våre folk