Program for 2023-2027

Lillestrøm Høyre ønsker å gjøre Lillestrøm kommune til en enda bedre kommune å bo og leve i. Vårt mål er å sikre varig velferd, mer valgfrihet for enkeltmennesket og familiene, samt større armslag for frivillige og private som vil bidra i samfunnet.

Vi skal i perioden 2023 til 2027 arbeide for å

  • Fjerne eiendomsskatten og redusere kommunale avgifter
  • Aktiv omsorg. De som har behov for omsorg og hjelp skal få nødvendig aktivitet og stimulans til å mestre hverdagen.
  • Aldersvennlige boformer
  • Lillestrøm-skolen skal bli landets beste skole
  • På lag med kultur og frivillighet
  • Bedre trafikkavvikling
  • På lag med næringslivet i hele kommunen
  • Utvikle tettstedene i kommunen
  • Grønn fremtid

Les mer om vårt program for kommunestyreperioden 2023 til 2027