Politiet må styrkes på Romerike

Det pågår et ordføreropprør mot regjeringens politikk, eller manglende politikk, for å lage trygge lokalsamfunn. Alle ordførere i Akershus har skrevet under på et budskap om at politiets kapasiteter må styrkes.

Det beste resultatet er når kommune og politi får jobbe godt sammen

Vi leser i Romerikes Blad at politidistriktet vi tilhører har mistet 100 stillinger i løpet av et år. Vikariater blir ikke forlenget, ansatte som slutter blir ikke erstattet, ledige stillinger må stå ubesatt alt for å prøve å tilpasse seg Ap, Sp og SV sitt statsbudsjett. Politiet har besluttet å tømme forebyggende avsnitt og de ansatte blir overført til bl.a patruljevirksomhet slik at man kan forsøke å opprettholde en viss grad av beredskap.   

Å svekke det forebyggende arbeidet er kanskje ikke den beste måten å redusere tilfanget av nye ungdomskriminelle. Politiet er bekymret for å miste oversikten over de kriminelle miljøene. Når det forebyggende teamet ikke kan møte ungdom der de er, får politiet mindre informasjon om hva som foregår og at tilliten mellom politiet og ungdommer svekkes. Ungdomskriminaliteten har økt kraftig de siste årene og den rammer nå vanlige og tilfeldige innbyggere slik vi leste i RB om hun som ble frastjålet telefon og bankort på Lillestrøm statsjon av en jentegjeng.

Samarbeid

Ordførerne i Lillestrøm og Lørenskog,  Kjartan Berland (H) og Amine Mabel Andresen (H), har stått i front i abeidet med å snu denne negative utviklingen. De har belyst konsekvensene det får for deg og meg at politiet så målrettet blir svekket.

Løsningen kjære regjering, er ikke å snu seg bort og overlate alt til kommunen. Det beste resultatet blir når kommunen og politiet får jobbe godt sammen, og det får man ikke til når politiet svekkes slik det er blitt gjort de siste årene.

Rektorer, politiet og ordførerene er bekymret over situasjonen. Regjeringen ser positivt på situasjonen, men slik er det vel når man gjennomfører sin politikk. Det er nå vanlige folks tur!