Allergiske mot mer effektiv drift av kommunen

Kommunen er politisk styrt, og Lillestrøm styres med stødig hånd på rattet i motsetning til det inntrykket SVs Jørgen Skogan prøver å skape i sitt innlegg 16. februar.

Høyre har kun hatt ordføreren i noen få måneder, men likevel har vi klart å redusere både gebyrøkningen betydelig og begynt å redusere eiendomsskatten. Noen prøver og skape et bilde av at avgiftene øker, men realiteten er at for 2024 vil en husstand med bolig på 100m2 få redusert sine kommunale avgifter med over 4000 kr.

For å komme i mål med vårt politiske prosjekt vil det kreve hardt arbeid og realiseringen av et høyt ambisjonsnivå for kommunen. Vi ønsker å gjøre tjenestene bedre for alle i kommunen, og for å lykkes med dette må det tas noen grep. Lillestrøm kommune har inntil valget i september blitt styrt av et politisk flertall som manglet ambisjonsnivå for best mulig og effektiv drift.

Jeg er stadig forundret når jeg hører i de politiske debattene og igjennom innlegg i avisen at det ikke er mulig å effektivisere eller gjøre tjenestene bedre enn den allerede er. Å jobbe med effektivisering og med dette på hvordan man kan jobbe best mulig, må være en konstant prosess med mål om mer lønnsom drift til det beste for våre innbyggere. Dette viser også kommunedirektøren igjennom sine saksfremlegg hvor vi kan lese at det er mulig med effektivisering igjennom strukturelle grep. Kommunedirektøren skriver «I tillegg vil det være mulig å spare store summer på å jobbe mer effektivt». Dette må vi tørre og se på og få vurdert.

Listen med inndekningsforslag som skal vedtas den 28. februar er basert på forslag fra kommunedirektøren, her er det flere av tiltakene vi ikke ønsker å gå videre med. Mange av forslagene er også kutt og ikke effektivisering. For å oppnå inndekning for 2024 har Høyre med samarbeidspartiene valgt å ta ned fond. Hvis Ap og SV mener det er uansvarlig, kan vi minne de om at Ap og SV tok 81 millioner kroner fra det samme fondet for å dekke merforbruk i 2020. Samtidig kuttet Ap og SV den gang i sårbare og forebyggende tjenester blant annet de kommunale barnehagene. Hukommelsen til den tidligere posisjonen i kommunen er svak, og det er tydelig at deres kutt i tidligere budsjetter er glemt. Det blir ikke mer sant jo flere ganger Ap og SV sier at Høyre er uansvarlige, tvert imot så tror jeg at innbyggerne forstår hva Høyre er i ferd med å gjøre.

Høyre i sammen med våre samarbeidspartier har nå satt en tydelig retning med et høyt ambisjonsnivå. Vi er fast innstilt på å komme i mål med det våre velgere har gitt oss mandat til, redusere avgiftene og kutte eiendomsskatten. Samtidig skal vi skape gode tjenester til alle i kommunen. Dette skal vi få til med trygg og stødig styring av kommunen og bruk av fellesskapets penger. Jeg er ikke bekymret og jeg tror heller ikke flertallet av innbyggerne i kommunen er spesielt bekymret for framtiden med Høyre ved roret, de forstår godt at en kommune på vår størrelse hele tiden må jobbe med å optimalisere driften og se på hvordan vi jobber for å bli bedre.