Eiendomsskatt: Bunnfradraget heves!

Innlegg fra Sørum Høyre om eiendomsskatt fra onsdagens møte i kommunestyret.
Ordfører,

Sørum kommune har eiendomsskatt, og må derfor forholde seg til Eiendomsskatteloven.

Loven sier at eiendommene skal re-takseres hvert 10. år. Dette er nå gjort, og med den verdiøkningen de fleste har hatt, betyr dette at eiendomsskatten isolert sett øker. Det er derfor avgjørende viktig at vi hever bunnfradraget slik at kommunen samlet sett ikke får inn mer eiendomsskatt enn det som allerede lå i økonomiplanen.

Det er dessverre ikke flertall i kommunestyret for å avvikle eiendomsskatten helt, men vi tar her et viktig grep i riktig retning når vi bremser utviklingen ved å doble bunnfradraget fra 500 000 til 1 000 000. Så i den grad det er mulig å snakke om «eiendomsskatt» og «gladsak» i samme setning, så er dette det nærmeste vi kommer i denne omgang.