En god middag - en god eldreomsorg

Å flytte middagen fra lunsjtider til utpå ettermiddagen har gitt positive resultater hos sykehjemsbeboere. Sørum Høyre vil arbeide for at dette også innføres ved alle sykehjemsinstitusjonene i kommunen, og fremmet i den forbindelse interpellasjon om dette i onsdagens kommunestyremøte. 

Tilgang på god og sunn mat er helt grunnleggende for at vi skal holde oss friske. Underernæring fører med seg slapphet, depresjon, økt risiko for sykdom og økte medisinkostnader. I eldreomsorgen er underernæring et stort problem. Flere kommuner har nå funnet en løsning på dette problemet: De har begynt å servere middagen senere på dagen. Ikke bare har det medført at de eldre rekker å bli sultne før middag, at de spiser mer og dermed går opp i vekt, men det har også gitt flere andre positive bivirkninger; De eldre er mer våkne og aktive om dagen, de sover bedre om natten og medisinforbruket går ned. Rett og slett så trives de bedre!

Det er lett og se for seg at endring av middagstiden vil kunne by på utfordringer når det gjelder arbeidstid og arbeidsbelastning både for de som er ansatt for å lage maten og for de som skal servere den. Når det gjelder pleiepersonalet som står for serveringen, er tilbakemeldingen fra institusjoner som har innført senere middagstid, at de var svært skeptiske til omleggingen, men at skepsisen var helt ubegrunnet. De mener i stedet at arbeidshverdagen har blitt bedre. Når det gjelder de som lager maten, vil et kok/kjølsystem, som vi nå er i ferd med å etablere i Sørum, gjøre at maten kan lages til samme tid som tidligere, men kan serveres når institusjonene måtte ønske.

Prøveprosjekt på dette er nå på gang ved Fjuk bofellesskap, og vil også omfatte Blaker Bo- og omsorgssenter når det åpner til sommeren. Sørum Høyre vil arbeide for at dette også skal gjennomføres ved de resterende sykehjemsinstitusjonene i kommunen.