Lillestrøm Høyre er stiftet!

Det nyvalgte styret i Lillestrøm Høyre
Torsdag 20/9 ble en historisk dag for Høyre på Romerike. 
62 sterkt motiverte og ihuga Høyremedlemmer fra Fet, Skedsmo og Sørum var i kveld samlet på Thon Hotel Arena i Lillestrøm for stiftelsesmøtet til Lillestrøm Høyre. 

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner åpnet kvelden med sine refleksjoner for den nye kommunen og pågående status på utdanningsfronten. 

En enstemmig forsamling gikk inn for etableringen av Lillestrøm Høyre, med virkning fra 1. januar 2019. De tre foreningene Fet, Skedsmo og Sørum Høyre blir samtidig lagt ned, men de respektive kommunestyregruppene fortsetter naturligvis sitt virke frem til kommunesammenslåingen 1. januar 2020. 

Det nye styret er som følgende: 
Leder: Per Erling Løkken
1. nestleder: Hilde Hantveit
2. nestleder: P. André Haaland
Styremedlemmer: Henriette Hall, Christopher Honningsvåg, Nikolay Jakhelln, Juliane Skare og Trine Wollum. 

I tillegg møter Sørums ordfører og gruppelederne fra de tre kommunene, samt representanter for sideforeningene Unge Høyre, Høyres Studenter og Senior Høyre. 

Gratulerer!