Nominasjonkomiteens innstilling

Styret i Lillestrøm Høyre har gleden av å invitere alle medlemmer til nominasjonsmøte torsdag 22. november kl 18:30 på Thon Hotel Arena Lillestrøm

Nominasjonskomiteen for Lillestrøm Høyre har bestått av Morten Thorvaldsen, Hilde Hantveit, Martin Dokka, Eva Loftesnes, Trine Lunemann Madane og Inger Storholt. Morten Thorvaldsen har vært leder for komiteen.

Oppsummering fra nominasjonskomiteen: Komiteen har hatt mange svært gode kandidater å velge i og har lagt vekt på en god balanse blant kandidatenes kompetanse, erfaring, geografi, kjønn- og alderssammensetning.

Nominasjonskomiteen har avholdt 4 møter og kommet frem til vedlagte innstilling. Det er dissens på plass nr 1 og nr 2.

Nominasjonskomiteens flertall (4) innstiller på Marianne Grimstad Hansen på plass nr 1 og Kjartan Berland på plass nr 2.

Mindretallet (2) ønsket Kjartan Berland på plass nr 1 og Marianne Grimstad Hansen på plass nr 2. Nominasjonskomiteens innstilling er enstemmig på de øvrige plassene på listen. Nominasjonskomiteen innstiller på at de 10 øverste plassene på listen kumuleres. Styret minner om at medlemskontingenten må være betalt for å ha stemmerett på nominasjonsmøtet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen Styret Lillestrøm Høyre

Nr.

Navn

Kommune

Født

Alder i 2019

Kjønn

1

Marianne Grimstad Hansen

Sørum

1973

46

Kvinne

2

Kjartan Berland

Skedsmo

1972

47

Mann

3

Cecilie Hunvik

Fet

1975

44

Kvinne

4

Bjørn Arne Tronier

Skedsmo

1952

67

Mann

5

Derya Cinar

Skedsmo

1997

22

Kvinne

6

Roy Merli

Sørum

1977

42

Mann

7

Hanne Beate Nerdrum

Fet

1963

56

Kvinne

8

Jan Petter Myrvold

Skedsmo

1967

52

Mann

9

Henriette Elise Hall

Sørum

1966

53

Kvinne

10

Anne Opheim

Skedsmo

1972

47

Kvinne

11

Anniken Beate Johannessen Nordheim

Fet

1974

45

Kvinne

12

Stig Falk-Birkeland

Skedsmo

1972

47

Mann

13

Trine Wollum

Skedsmo

1961

58

Kvinne

14

Glenn Due-Sørensen

Skedsmo

1973

46

Mann

15

Juliane Skare

Skedsmo

1962

57

Kvinne

16

Helge Leander Braathen Jensen

Sørum

1993

26

Mann

17

Thomas Langholen

Sørum

1974

45

Mann

18

Gina Haugland

Sørum

1963

56

Kvinne

19

Tor Arne Lie Jensen

Sørum

1959

60

Mann

20

Peter André Haaland

Sørum

1975

44

Mann

21

Trude Rekdal Langtangen

Fet

1978

41

Kvinne

22

Knut Øivind Bråthe Alfarrustad

Fet

1965

54

Mann

23

Arvid Mytting

Fet

1956

63

Mann

24

Peter B. Straumann

Fet

1972

47

Mann

25

Hallstein Flesland

Fet

1954

65

Mann

26

Chanor Nasseri

Skedsmo

1989

30

Kvinne

27

Elin Granlund

Skedsmo

1994

24

Kvinne

28

Jan Myhrvold

Sørum

1972

47

Mann

29

Anne-Lise Hjelm

Skedsmo

1962

57

Kvinne

30

Sebastian Eliassen Eike

Skedsmo

1999

20

Mann

31

Mohammed Navid Malik

Skedsmo

1966

53

Mann

32

Kirsti M Garpe

Sørum

1973

46

Kvinne

33

Azad Ghadani

Skedsmo

1969

50

Mann

34

Knut Borgen

Fet

1943

76

Mann

35

Bjørn Olav Knutsen

Skedsmo

1964

55

Mann

36

Kaja Emilie Bredesen

Sørum

1998

21

Kvinne

37

Morten Duesund

Skedsmo

1970

49

Mann

38

Mohammad Javad Heydari

Skedsmo

1981

38

Mann

39

Anne Berit Bull Sletholt

Sørum

1992

27

Kvinne

40

Georg Colbensen Sander

Skedsmo

1944

75

Mann

41

Bente Moen Torgersen

Skedsmo

1960

59

Kvinne

42

Sagar Singh Thind

Skedsmo

1996

22

Mann

43

Håvard Jernskau

Skedsmo

1946

73

Mann

44

Jorunn Kari T Nørstenes

Skedsmo

1935

84

Kvinne

45

Sigvald Refsum

Skedsmo

1961

58

Mann

46

Line Mortensen Sønsteby

Skedsmo

1962

57

Kvinne

47

Bo Christian Vaslestad Pedersen

Fet

1977

42

Mann

48

Atle Løken Edvardsen

Skedsmo

1974

45

Mann

49

Christopher Honningsvåg

Skedsmo

1980

39

Mann

50

Camilla Takle Johnsen

Skedsmo

1995

23

Kvinne

51

Dagfinn Eriksen Arteid

Sørum

1962

57

Mann

52

Guro Myklestul

Skedsmo

1980

39

Kvinne

53

Arne Thorud

Skedsmo

1959

60

Mann

54

Erik Mortensen Sønsteby

Skedsmo

1993

25

Mann

55

Finn Eirik Eilertsen

Skedsmo

1957

62

Mann

56

Dag Ivar Winding-Sørensen

Sørum

1942

77

Mann