Økonomisk handlingsrom

Regjeringen har gitt Lillestrøm kommune bedre økonomi enn de tre gamle som følge av kommunesammenslåingen. Likevel styrer Ap og Sp med underskudd

Flere leserinnlegg fra ledende politikere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet de siste ukene forteller oss at den utfordrende kommuneøkonomien i Lillestrøm skyldes for lite statlige overføringer og at kommunesammenslåingen har kostet mer enn staten har bevilget. Etter min mening er begge påstandene feil!

Regjeringen har gitt Lillestrøm kommune en bedre økonomi enn de tre gamle som følge av kommunesammenslåingen. Jeg mener den rødgrønne posisjonen med sitt budsjettopplegg i kommunestyret i Lillestrøm ikke har forvaltet mulighetene på en god måte. Det er et faktum at Lillestrøm kommune har fått nærmere 80 millioner kroner i et engangstilskudd i forbindelse med kommunesammenslåingen. Halvparten av dette tilskuddet er beregnet til å dekke reelle merutgifter som følge av sammenslåingen, mens den andre halvparten er beregnet for å få et bedre tjenestetilbud.

En stor kommune som Lillestrøm får normalt ca 29 millioner kroner mindre i statlige overføringer enn hva de tre gamle kommunene til sammen ville ha fått. Dette med begrunnelse i stordriftsfordeler. Hele dette beløpet får Lillestrøm beholde. I tillegg får Lillestrøm kommune et nytt regionsentertilskudd på 9 millioner kroner årlig som følge av kommunesammenslåingen.

Må ha politisk vilje til å se mulighetene

Kommunesammenslåingen mellom Skedsmo, Fet og Sørum mener jeg gir oss store muligheter i å utvikle et godt tjenestetilbud i vår nye kommune. Dette forutsetter at vi har politisk vilje og evne til å se muligheter, og at vi klarer å gjøre endringer som har fokus på en ny kommune, og ikke nødvendigvis være så opptatt av å beholde alt slik som det var i de tre gamle kommunene. Her ligger utfordringen til dagens flertall i kommunestyret med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i spissen.

Budsjettopplegget som ble vedtatt i desember 2019 henger ikke sammen. Dette viser kommunedirektørens første økonomirapport som forteller om en underbalanse for hele året på 100 millioner kroner. Og det blir ikke noe bedre når Arbeiderpartiets nestgruppeleder Yngve Lofthus Teigen, i et leserinnlegg i Romerikes Blad tirsdag 26. d.m., fortsatt er så fornøyd med budsjettopplegget til flertallspartiene. Svaret på de økonomiske utfordringene i Lillestrøm synes for Lofthus Teigen og Arbeiderpartiet å være å øke kommunens inntekter med økt eiendomsskatt. Dette er etter min meining feil medisin!

Høyre vil ha sunn og god økonomistyring. Kommunestyret har økonomisk handlefrihet hvis det er politisk vilje til å gjøre bruk av dette handlingsrommet. Første bud er å gi et tydelig arbeidsoppdrag til kommunedirektøren med å komme med alternative løsningsforslag for å få en drift som er i økonomisk balanse og som har fokus på tjenestetilbudet. Deretter handler det om å lytte til faglige råd og gjøre politiske valg og prioriteringer. Jeg konstaterer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet så langt har vist liten vilje til en slik innfallsvinkel i styringen av Lillestrøm kommune.

Sikre best mulig tjenestetilbud

Jeg mener det viktige nå er å sikre et best mulig tjenestetilbud med sunn og god økonomistyring. Dette ansvaret påhviler i første rekke Arbeiderpartiet og Senterpartiet som sitter med ledelsen for det politiske flertallet i kommunestyret. Fra Høyre vil vi være konstruktive og løsningsorienterte med fokus på kommunens innbyggere og et best mulig tjenestetilbud. Dette er også synliggjort med vårt alternative budsjettforslag i kommunestyret i desember i fjor.