Program for Lillestrøm Høyre 2019-2023

Lillestrøm Høyres program for perioden 2019-2023 ble vedtatt 27.mai 2019.

"Høyre tror på Lillestrøm kommune som et mulighetens sentrum i en verden i forandring. Lillestrøm Høyre tar det ansvaret som kreves for å ta vare på velferden for alle. Høyre i Lillestrøm kommune jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om velferd for alle, i varme og inkluderende lokalsamfunn. Din hverdag. Det betyr en positiv forskjell for deg om Høyre styrer Lillestrøm kommune. Høyre tar Lillestrøm kommune inn i fremtiden. Høyre vil skape en klar positiv forskjell i alle deler av den nye kommunen."


I dette programmet peker vi ut retningen vi ønsker at Lillestrøm kommune skal utvikle seg i: