Samarbeid mellom politi og forsvar

Denne helgen ble årsmøtet i Akershus Høyre avholdt. Her ble programforslaget som skal behandles på landsmøtet i mars diskutert, og flere av våre delegater tok ordet til debatten.

Her er innlegget til kommunestyrerepresentant André Haaland om samarbeidet mellom politi og forsvar.
Årsmøte,

Vi har lenge fremhevet behovet for samarbeid mellom Politi og Forsvar. Det å tydeliggjøre ansvarslinjene er helt avgjørende – det er litt som å være forelder til to små barn som krangler; uansett hvor mye man forteller at de skal være snille med hverandre slutter de ikke før tydelige grenser innføres og håndheves.

Det er mye bra i samarbeidet mellom Forsvaret og Politiet – i 2015 ble §27a tilført i Politiloven som et godt steg på veien til å tydeliggjøre ansvarslinjer og bedre samarbeidet, men det er bare et steg på veien.

Både Gjørv-kommisjonen og Røksundutvalget peker på ulike utfordringer i dette samarbeidet og går langt i å beskrive både struktur og kultur som forhindrer dette. Røksundutvalget går lang i å anbefale at hele beredskapsinstruksen utarbeides på nytt, nettopp for å sikre tydelige ansvarslinjer.

Hvorfor er dette viktig? Vi har akkurat diskutert 2% målet for å oppfylle forpliktelsene til NATO, men det å tilføre mer penger gir liten gevinst om vi ikke har fokus på hvordan vi bruker pengene. Det å duplisere ressurser, bygge kapasiteter i gråsonene og ikke sørge for mest mulig utnyttelse av de midlene vi bruker på justis og forsvar er ikke god Høyre politikk. Vi må sikre at samarbeidet blir bedre, det gjør vi gjennom tydelige ansvarslinjer mellom sektorene.