Skolestruktur i Sørum

Mandag 8. mai kunne vi lese at Roar Brenne, tidligere FAU-leder ved Vesterskaun, er skuffet. Det er han ikke alene om. Veldig mange vi har snakket med, spesielt de med tilhørighet til Frogner og Vesterskaun, er samstemt med hva Brenne føler. Også vi i Sørum Høyre er skuffet. Vi var i god tro om at man endelig skulle fått gjort noe og laget en god, solid og trygg fremtid for alle skolekretsene i Sørum, og ikke minst bevare en eller flere skoler i hver krets. Så feil kunne vi ta. 
I sitt innlegg peker Brenne på rådmannen, det mener vi vil være å rette baker for smed. Hele arbeidet med ny skolestruktur har vært ledet av utdanningsutvalget, dette har vært en politisk styrt prosess. Og derfor var vi glade for at Arbeiderpartiet ønsket å komme til enighet med oss om ny struktur. Brede kompromiss er alltid best i slike vanskelige saker. Så er det lov å snu i en sak, slik Arbeiderpartiet gjorde, ulempen er at man da i realiteten rykket minimum 4 måneder tilbake. Sannsynligvis ganske mye mer. Arbeiderpartiet ber bare rådmannen om å utrede akkurat det samme en gang til. Hva ønsker de å oppnå? Man kan godt argumentere for at sammenslåing av Vesterskaun og Sørum skole ikke var godt utredet eller omtalt i Norconsult sin rapport, men vi i Sørum Høyre tror lokalsamfunnet i Lørenfallet vil få samme svar. Noen mener dessverre, noen mener heldigvis. Vi mener det vil være en klar fordel å slå sammen disse to skolene. Dette vil være med å styrke Sørum IL, skolekorpset og andre foreninger om de bare griper mulighetene dette gir. Barna flytter ikke selv om skolen gjør det. Skolebygget flytter heller ikke, og i kompromisset vi lagde sammen med Ap la vi også opp til fortsatt skoledrift i gamle Sørum skole, ved at Skåningsrud ble flyttet fra saneringsferdige lokaler på Fjuk til Sørum. Men uavhengig av idrettslag, korps og foreninger: Vi gjør dette for barnas beste. Deretter for de ansatte.

Så er det altså bedt om en ny utredning. Den skal igjen besvare det opprinnelige mandatet. Vi har kalt det en strafferunde, og det står vi på. Denne ekstrarunden er det verken bevilget penger eller ressurser til. Vi har liten tro på at en innleid konsulent er i stand til å se på «konsekvenser for nærmiljøet». Det var det vi politikere som gjorde når vi la alle argumenter i potten. Det var derfor vi ønsket å beholde en skolekrets for Sørum og Vesterskaun. I motsetning til fagfolkene som mente det var hensiktsmessig å kun bygge opp rundt Sørumsand og Frogner.

Vi tror også det sitter noen som er skuffet på Rånåsfoss nå, som antagelig kan se ennå lenger etter sin mulige nærskole.