Velkommen til prøvenominasjon i Lillestrøm Høyre

Onsdag 23. september inviteres medlemmer i Lillestrøm Høyre til å påvirke hvilke kandidater som skal stille til valg ved stortingsvalget 2021

I september 2021 avholdes det Stortingsvalg i Norge. Erna er klar for ha fire nye år som statsminister, og vi vil gjøre en stor innsats for å fortsette med minst 6 stortingsrepresentanter fra Akershus valgkrets.

Onsdag 23. september inviteres DU til medlemsmøte i Lillestrøm Høyre for å påvirke hvilke kandidater som skal stille til valg ved Stortingsvalget i 2021.

Listen over kandidater er offentlig gjort på Viken Høyres sine sider og du finner de her https://hoyre.no/viken/aktuelt/kandidatliste_stortingsnominasjon_i_akershus/

På medlemsmøtet skal foreningen rangere fra den alfabetiske listen inntil det antall stortingskandidater som det endelige listeforslaget skal ha. For Akershus er det 25

I tillegg til å vedta en liste over kandidater til stortingsvalget, skal vi denne kvelden også velge hvem som skal være våre delegater til nominasjonsmøte i Akershus stortingsvalgsdistrikt

I tillegg vil vi få en orientering om den politiske situasjonen

For å ha stemmerett på medlemsmøtet må man ha vært medlem i Lillestrøm Høyre i minst 4 uker og betalt kontingent før møtestart.

Dato: Onsdag 23. september 2020
Tid: kl. 18:00
Sted: Lillestrøm kultursenter,Lillestrøm

Vel møtt