Vi tror på Lillestrøm

Høyres ordførerkandidat i Lillestrøm, Kjartan Berland.
Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal Lillestrøm Høyre jobbe for de neste årene:

 • Ny Glommakrysning (Fetsundbro).
 • Innfartsparkering kollektivknutepunkt.
 • Satsing på kulturfyrtårnene Lillestrøm kultursenter, Fetsund Lenser og Blaker Skanse.
 • Videreføring av gratisprinsippet – fri bruk av kommunale anlegg for ungdom opp til 19 år.
 • Mattilbud til eldre (Sentralkjøkkenet Skedsmotun skal utvikles til å dekke over hele kommunen).
 • Flere heldøgns omsorgsplasser.
 • Demenslandsby.
 • Avvikle eiendomsskatt.
 • Ringbuss.
 • Løse trafikkutfordringene på Skedsmokorset.
 • Løse trafikkutfordringene i Lillestrøm sentrum.
 • Legge til rette for private og ideelle aktører innen helsetjenester for å sikre valgfrihet.

Vi tror på Norge

Høyre vil ha ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn. 

Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben. 

Høyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Norge. Stem Høyre.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: