Åpent møte – Ny barnehage- og skolestruktur for Sørum

29 Mars holder Sørum Høyre åpent møte vedrørende barnehage og skolestruktur i Sørum Kommune.

Hvilke utfordringer har Sørum kommune i fremtiden, hvordan kan vi best løse disse? Vil dette påvirke dagens skoler og i hvilken grad? Alle er velkommen og det oppfordres til å komme med konstruktive innspill

Vel møtt!

På bakgrunn av rapporten fra Norconsult og høringsinnspill legger rådmannen frem sin innstilling til strategi for barnehage- og skolestruktur for kommunestyret 26.04.2017.