Åpent møte om kommuneplanarbeidet - Frogner


Sørum Høyre inviterer til åpent møte om kommuneplanarbeidet.

Sørum kommune er i gang med rullering av arealdelen i kommuneplanen og ny kommunedelplan på Frogner. Sørum Høyre ønsker å møte innbyggere i kommunen for å diskutere muligheter og presentere litt av rammene for prosessen.

Velkommen !