Årsmøte Sørum Høyre


Årsmøtet avholdes i Sørum Høyre.


Minner om at det kun er medlemmer som har betalt årets kontingent som har stemmerett på årsmøtet.
På årsmøtet er det ingen krav om hvor lenge man må ha vært medlem.

Agenda:
1 Innkalling og saksliste
2 Valg av dirigent, referent og protokoll underskrivere
3 Styrets beretning
4 Rapport fra kommunestyregruppa og ordfører
5 Regnskapsrapport
6 Budsjett 2016
7 Valg av styrerepresentanter
8 Valg av delegater til årsmøtet i Akershus Høyre

9 Ny Høyreforening for Sørum, Fet og Skedsmo

10 Eventuelt/ innkomne saker

Det blir enkel servering under møtet