Årsmøte og medlemsmøte

Styret i Lillestrøm Høyre innkaller  til årsmøte 17. november kl 18.30 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Saksliste

1. Godkjennelse av innkalling.

2. Godkjennelse av saksliste.

3. Valg av møteleder.

4. Valg av protokollfører.

5. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen.

6. Valg av tellekorps.

7. Styrets beretning for 2019 inklusiv rapport fra Lillestrøm Senior Høyre

8. Siste avlagte årsregnskap for til orientering

9. Arbeidsmål for 2021

10. Innkomne saker

11. Regnskapsrapport for perioden 1.1.2020 – 1.11.2020 og budsjett for 2021, til orientering.

12. Valg

Vi minner om at medlemskontingenten må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet. Forslag og saker som ønskes behandlet, må være sendt styret senest 3. november 2020.

Etter årsmøtet inviterer vi til diskusjon om de 7 punktene i programmet for neste stortingsperiode hvor det er dissens.

Vel møtt