Medlemsmøte: Bioteknologi

Skal eggdonasjon tillates i Norge? Og hva med genetisk testing, surrogati og forskning på befruktede egg? 

Bioteknologi blir en av vårens største og tøffeste debatter i Høyre. Som et liberalkonservativt parti har vi en medlemsmasse spredt over hele spekteret, og med vår store takhøyde blir det rikelig med rom for diskusjon. 

Sørum og Fet Høyre har i den anledning gleden av å invitere til medlemsmøte om bioteknologi. 

Vi starter med en introduksjon til temaene, hvor hovedargumentene blir lagt frem. Deretter blir det åpnet for debatt, med mulighet for innsending av endringsforslag. Møtet avsluttes med en rådgivende avstemning over forslagene, som våre delegater tar med seg til den videre behandlingen i Akershus Høyre. 

Bakgrunnen for møtet er storresolusjonen for bioteknologi, som ble lagt frem av Høyres prinsipprogramkomité 12. februar. Selve resolusjonsforslaget kan leses her: https://hoyre.no/-/media/dokumenter/landsmote/2018/storresolusjon_bioteknologi.pdf?la=nb-no