Medlemsmøte - tema: Eldreomsorg

Tema: Eldreomsorg

Mangel på helsepersonell og økende antall eldre i samfunnet er to av helsevesenets store utfordringer, både i dag og i fremtiden. Samtidig er medisinen som fagfelt i en ruvende utvikling, og teknologiske fremskritt bidrar til å forenkle hverdagen for tusener av pasienter, brukere og pårørende. 

Eldreomsorg er en av Høyres store kjernesaker. I dette medlemsmøtet får du anledning til å lære mer om vår politikk, både på nasjonalt og lokalt plan. I tillegg får du anledning til å diskutere dine hjertesaker med to av våre helsepolitikere. 

I en ny serie av medlemsmøter, ønsker vi å legge til rette for at alle våre medlemmer skal få kunne ta del i diskusjonene som preger det politiske bildet; både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Årets andre medlemsmøte har eldreomsorg som tema. Vi er glade for å ha fått Tone Trøen og Nina Andersson som innledere på dette medlemsmøtet. 

Tone Trøen har representert Høyre på Stortinget siden 2013, og er 2. kandidat for Akershus Høyre foran høstens stortingsvalg. Tone har bakgrunn som sykepleier, og er i dag fraksjonsleder for Høyre i Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget. 

Nina Andersson har de to siste periodene representert Sørum Høyre i Omsorg- og velferdsutvalget i Sørum. Hun er utdannet sykepleier, og har bl.a. bred erfaring innen akuttmedisin og helseledelse. Nina ledet arbeidet med utforming av Sørum Høyres program foran kommunevalget i 2015, og er i dag nestleder i Sørum Høyres foreningsstyre. 

-Vel møtt! 


Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen