Styremøte Sørum Høyre


Kort orientering fra ordfører, kommunestyregruppa og Sørum Senior Høyre.


Sak 1/17          Konstituering

 

Sak 2/17          Møteplan 1/ 2017

 

Sak 3/17          Valgkamp

 

Sak 4/17          Medlemsarbeid

 

Sak 5/17          Eventuelt