Medlems- og styremøte - tema: Rovvilt

Tema: Rovvilt

De siste månedene har vært preget av store diskusjoner innad i Høyre vedrørende rovdyr-forliket og oppfølgningen av dette. I den forbindelse ønsker styret å arrangere et kombinert medlems- og styremøte med dette som tema. 

I en ny serie av åpne styremøter, ønsker vi å legge til rette for at alle våre medlemmer skal få kunne ta del i diskusjonene som preger det politiske bildet; både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Kveldens styremøte starter med en 30 minutters innledning fra Høyre-politiker og bonde, Dagfinn Arteid, etter fulgt av spørsmål og kommentarer fra salen. 

Det blir enkel servering under møtet.
Bilde: Wikimedia Commons v/bruker: Mas3cf