Nyoppnevning av Åpne Høyre for 2021-2022

Sentralstyret i Høyre nyoppnevnte i midten av november Åpne Høyre som fast politisk utvalg i Høyre.

Åpne Høyre 2021-2022
Åpne Høyre 2021-2022. Øverst fra venstre: Håkon Rønning Vahl (Harstad), Kristin Kulseth (Trondheim), Marius Krogstad Aune (Trondheim), Helge Ytterøy L’orange (leder, Haugesund). Nede fra venstre: Berit Sollie, Louise-Hill Vegsund, Vegard Rødseth Tokheim, Håvard B. Øvregård (alle Oslo). Daniel Mekki (Bergen) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Helge Ytterøy L’orange fortsetter som leder, med seg har han flere fra forrige periode mens Berit Solli (Oslo) og Kristin Kulseth (Trøndelag) er kommet inn som nye krefter. Åpne Høyre fungerer som Høyres politiske verksted for skeiv blå politikk, og er talerør for Høyres LHBT+politikk.

‘I tillegg til et nasjonalt utvalg har Åpne Høyre regionale utvalg i Agder, Oslo, Vestland og Viken, og et nettverk av cirka 230 Høyremedlemmer over hele landet.Det er et mål for oss å synliggjør skeiv blå politikk hele året og ikke minst gjennom daglig politisk virke. Gjennom nettverket som dekker hele landet sikrer vi at LHBT+saker følges opp uavhengig av geografi,’ sier Åpne Høyre lederen.

Han legger til at året som har gått har vært krevende, men også gitt nye muligheter. Foruten digitale prider, er det brukt på politisk arbeid overfor stortingsgruppen og regjeringen. I høst har programarbeid med blant annet digitalt møte med Stortingspresidenten stått på dagsorden.

‘Det er mange bra punkter i utkastet til program. Så ser vi at vi har en viktig jobb spesielt knyttet til Høyres familiepolitikk, få på plass et godt og fungerende forbud mot konverteringsterapi og for å styrke arbeidet mot negativ sosial kontroll,’ forteller Ytterøy L’orange om de politiske prioriteringene fremover.

Sterkt Europeisk engasjement

Samme helg som sentralstyret i Høyre reoppnevnte Åpne Høyre, gjennomførte European Centre Right LGBT+ Alliance årsmøte på Zoom. European Centre Right LGBT+ Alliance består i tillegg til Åpne Høyres av politiske søsterorganisasjoner i Sverige, Finland, Tyskland, Belgia, Nederland og Irland.

Alle medlemsorganisasjonene deltok på møtet og valgte et nytt styre med Fredrik Saweståhl, Öppna Moderater Sverige som president og Helge Ytterøy L’orange, Åpne Høyre Norge og Gerben Horst, CDA Pride Network Nederland som visepresidenter.

Alliansen diskuterte politiske spørsmål og vedtok et forslag om å styrke rettighetene for transforeldre og deres barn og også om tilgang til helsevesen for transpersoner. Alliansen følger opp dette med en egen arbeidsgruppe knyttet til trans-spørsmål. Arbeidsgruppen ledes av Helge Ytterøy L’orange, og har deltagere fra Finland, Sverige, Tyskland og Irland. Et annet viktig tema for alliansen er situasjonen for LHBT+personer i Øst-Europa og Russland, som også følges ekstra opp etter et felles initiativ fra Åpne Høyre og den tyske søsterorganisasjonen LSU.