Det var ikke dette vi hadde behov for!

I en periode hvor Sørlandet har behov for støtte og oppbakking, er det ikke det statsbudsjettet gir oss. 

Rune Hagestrand, Harald Fauskanger Andersen og Hans Otto Lund er ikke fornøyde med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. (Foto: Mona Hauglid / Høyre)

Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen kommer ikke på plass, vi får ikke i gang forhandlingene med Staten. I tillegg svekkes fylkeskommunens økonomi innenfor samferdsel slik at det blir enda vanskeligere å drifte og vedlikeholde de 4.000 km. med fylkesvei.

Byvekstavtalen er avgjørende for at vi skal komme videre i arbeidet med å redusere miljø- og klimapåvirkningen. Vi opplever at vi som 5. største by ikke kommer i gang og at Tromsø, en byregion på halve Kristiansandsregionens størrelse, går foran.

Det fylkeskommunale veinettet har i en årrekke opparbeidet et etterslep på vedlikehold. De senere årene har dette blitt noe bedre, men nå er vi tilbake til en situasjon der vedlikeholdet etter hvert ikke holder følge med forfallet. 

Rune Hagestrand, Hans Otto Lund og Harald Fauskanger Andersen, Agder Høyre