Økonomisk støtte gir bedre regional utvikling

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019n n

nn Vi er i en regionreform der kartet skal tegnes på nytt. Fylkeskommunal rolle som politisk utvikler er varslet utvidet.

n

nnn

n

Regional utvikling betyr

n

n

n
    n
  • å bidra til at kommunene spiller sammen,
  • n
n
    n
  • å støtte opp under og være fødselshjelp for lokale prosjekter som er viktige i den enkelte region.n
    n
  • n
n

Det er en viktig og spennende utfordring. Regionene er ulike og har ulike utfordringer. Og vårt parti som bygger politikk nedenfra og oppover, vet alt om det.

nn

Da er det også viktig at regionene får økonomiske rammer til å løse denne oppgaven. Vi har fått økte midler til veisatsning og det er regional utvikling. Det må likevel ikke konkurrere mot andre utviklingsprosjekter.

nn

Lokale forskningsprosjekter, levekårsprosjekter, prosjekter på likestilling, på inkludering og mangfold – alt er utvikling som betyr mye for landsdelen og som vil bidra til videre løft. Hvis vi skal levere i forhold til de forventninger som er skapt, må det økonomiske grunnlaget for å gjøre jobben, følge med.

nn

Agder mener at økonomiske rammer må ligge til grunn, og vi ber om at det må tas hensyn til dette.

n

n
n