Vi tror på Ålesund

Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal ålesund Høyre jobbe for de neste årene:

  • Vi vil ha raskere behandling av byggesaker
  • Vi vil skape flere omsorgsboliger for eldre, gjerne i samarbeid med velferdsentreprenører
  • Vi vil bygge en næringsvennlig kommune
  • Vi vil bygge en universitetsby med variert kulturliv
  • Vi vil bygge Brosundtunellen
  • Vi vil ha tidlig innsats i skolen – det er det som virker best
  • Vi vil ha byutvikling basert på studenter og kultur
  • Vi vil ha barnehageplass til alle – sikres med private på laget
  • Vi vil legge til rette for å skape trygge jobber i lokalsamfunnet

Vi tror på Norge

Høyre vil ha ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn.

Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben.

Høyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Norge. Stem Høyre.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: