Næringsliv

Strategi

Næringslivet er selve bærebjelken i samfunnet vårt. Vi som politikere skal være aktivt tilstede for næringslivet og være en samarbeidspartner og tilrettelegger, slik at det blir attraktivt og drive næringsvirksomhet i kommunen vår.

Gode rammevilkår er viktig for næringslivet, vi ønsker derfor å holde skatter og avgifter på et fornuftig nivå. Den høye eiendomsskatten vi har i dag, er en bremsekloss for utviklingen av turistnæringen og for bostedsutvikling.

Drangedal høyre vil utbedre eksisterende næringsarealer og regulere nytt næringsareal ved Straumekrysset. spesielt ønskelig er det å få bedrifter som i dag ikke er i etablert i kommunen. Det er derfor svært viktig å få regulert dette området, slik at vi kan være en tilbyder når henvendelsen kommer.

Turistnæringen er Drangedals største næring og er en næring med stort vekstpotensiale. Den fortjener at vi er fokuserte og gode tilretteleggere.