Samferdsel

Tilltak

Drangedal Høyre vil arbeide for gode samferdsels løsninger. Vi har i dag mange pendlere og turister som ferdes på veiene til og fra Drangedal. Utvidelse av brua på Voje og utbedre brua ved Sanneslangen er viktige tiltak. Kommunale veier skal ha fokus og spesielt viktig er det er det nære våre sentra og til å fra skole

Når det gjelder jernbane så er det vedtatt en sammenføyning av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Det er i dag to alternativer, Vi vil være aktive og jobbe for at stasjonen og tilkopling skjer på Tangen i Sannidal.