Eiendom

Muligheter

Skog, utmark og fiske er viktige ressurser. Det er viktig at grunneiere har full råderett over disse ressursene. Drangedal kommune har i mange år hatt konsesjonsgrense på null, dette har hemmet bosetting og omsetning av hus og småbruk i alle deler av kommunen. Drangedal Høyre vil arbeide for å oppheve konsesjonsgrensen. Vi ønsker en videreutvikling av Suvdalsvassdraget dersom dette er økonomisk forsvarlig. Minikraftverk og bioenergi er også viktige satsningsområder, som grunneiere også kan være med å utvikle.