Utdrag fra Drangedalsposten

12. mars 2015

Høyre går til valg med ambisjoner om å overta styringen i Drangedal til høsten. Ordførerkandidat Øystein Rugtveit er godt fornøyd med partiets valgliste.

Ordførerkandidat Øystein Rugtveit mener det er tid for et politisk skifte i kommunen.

Vår politikk er et godt alternativ til det eksisterende styret, forteller Rugtveit. Rugtveit og partifellene er sammen med de andre borgerlige partiene klare til å gå inn i valgkampen med ambisjoner om å ta grep og endre den politiske styringen. Se bare her, sier Partileder Øyvind Løyte og viser frem en fersk politisk meningsmåling fra Telemark. Høyre får 19 prosent oppslutning. Det viser at Høyre fortsatt står sterkt i Telemark.

Skolepolitikk

Høyre er opptatt av å få til en skole som også tar vare på elevene.

Det er viktig med en god skole som engasjerer både lærere og elever, men vi må ikke glemme at vi også trenger talentene, sier Rugtveit.

Når det gjelder skole ønsker vi å opprettholde et godt skoletilbudet på Bø i Tørdal og i Kroken. Vi har tro på at Kroken vil bli et viktig sted for boligvekst i fremtiden.

Samferdsel

Høyre vil jobbe for en kobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen på Tangen. Sammen med ny E-18 vil dette gi muligheter og gjøre Drangedal og Neslandsvatn mer attraktivt som bosettingsområde. I Drangedal opplever vi en befolkningsnedgang. Det blir i tillegg færre unge og arbeidsføre som kan fø på en aldrende generasjon.

Helse oppvekst og miljø

Eldreomsorg er sammen med skole og helse noen av våre viktigste satsingsområder.

Vi ønsker å fronte den gode eldreomsorgen utenfor Drangedal. På den måten kan vi tiltrekke oss kompetanse, bygge opp eldreomsorgen og skape flere arbeidsplasser.

Næringsutvikling er bærebjelken i samfunnet. Vi ønsker gode rammevilkår for næringslivet i Drangedal. Det faktum at samfunnet står foran omfattende omstillinger gjør at vi må se på samspillet mellom offentlig og privat virksomhet slik at vi sikrer nok ressurser til kommunens viktigste oppgaver.

Næring på Straume

Stramekrysset er med sin strategiske plassering er et egnet område for næringsutvikling. Vi ønsker å tiltrekke oss investorer og støtte lokalt næringsliv som ønsker å skape nye arbeidsplasser og næringer i bygda vår – vi kan ikke leve av turisme og tømmerdrift alene.