Grimstad, gripe muligheten med ett åpent sinn

Onsdag la regjeringa vår sammen med samarbeidspartiene fram et nytt kart over kommuner og fylker, der de 19 sistnevnte blir slått sammen til 10 eller 11 regioner. 116 kommuner slås sammen til 46 nye kommuner, og dagens 428 kommuner blir redusert til 358. I Agder går Aust-Agder og Vest-Agder sammen og blir ett Agderfylke. Kommunesammenslåingsdebatten er langt ifra ferdig her i Agder, og hvor står Grimstad i dag til en mulig sammenslåing? Grimstad Høyre mener at vi skal gripe muligheten med ett åpent sinn. Det å være åpen for samtaler og diskusjoner er første steg på finne de beste løsningene, det gjør man ikke med en lukket dør.

Vi kunne lese på NRK Sørlandet og i Agderposten, onsdag 22. februar at Lillesandordfører Arne Thomassen tror det snart vil komme en ny diskusjon om kommunesammenslåinger i Agder. Samtidig åpner han dørene på nytt til Grimstad om en mulig kommunesammenslåing med Lillesand og Birkenes.

«Frir til Grimstad igjen? – Lillesandordfører Arne Thomassen tror det snart vil komme en ny diskusjon om sammenslåing av Grimstad, Birkenes og Lillesand kommuner. – Men da må Grimstad åpne døra. De ha sagt nei tidligere, sier han.» -NRK Sørlandet 22.02.17

«Det er bare et tidsspørsmål før flere kommuner, også i Aust-Agder, vil bli slått sammen. Enten frivillig eller ved tvang. Det mener Lillesand-ordfører Arne Thomassen og får støtte fra flere lokalpolitikere.» -Agderposten 22.02.17

«Jeg frir gjerne til både Grimstad og Birkenes. De tre kommunene utgjør en naturlig enhet. Kristiansand med Søgne og Songdalen blir en stor og slagkraftig enhet. Det vil tvinge fram en kommunesammenslåing også i aust. Det er nødvendig for å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud til innbyggerne, mener Thomassen.» -Agderposten 22.02.17

Dette initiativet bør Grimstad gripe og gå inn i med ett åpent sinn.

Gruppeleder for Grimstad Høyre, Trond Erik Bognø er klar på at dette initiativet bør Grimstad gripe og gå inn i med ett åpent sinn. Og at det er viktig at vi setter oss i førersete og utreder sammen med Lillesand og Birkenes mulighets rommet som ligger i en eventuell sammenslåing.

«Nok engang viser Arne Thomassen initiativ til en sammenslåing mellom Lillesand, Birkenes og Grimstad – dette initiativet bør Grimstad gripe og gå inn i med ett åpent sinn. Regionen og kommunene er i bevegelse og det er viktig at vi setter oss i førersete og utreder sammen med Lillesand og Birkenes mulighets rommet som ligger i en eventuell sammenslåing. Som ordfører i Grimstad påpeker hva gjelder arbeidsplasser er det viktig og tenke utover egen kommune og snarer se på regionen som helhet – dette tankesettet bør også gjelde i en kommunesammenslåings samtale.» -Trond Erik Bognø, Gruppeleder Grimstad Høyre

Dette synet støttes varmt av Høyre sin Stortingsrepresentant fra Aust-Agder, Svein Harberg som også har vert Ordfører i Grimstad.

«Det er veldig bra at Arne Thomassen er offensiv og tenker fremover. Nå må Grimstad se muligheten og med åpent sinn gå inn i en dialog for å se om Lillesand, Birkenes og Grimstad kan være en god enhet for et godt tjenestetilbud til innbyggerne i fremtiden!» -Svein Harberg, Stortingsrepresentant Høyre, Aust-Agder

Artikkler lokalt om temaet:

Andre linker: