Kommune og forvaltning

Høyre vil ha trygge lokalsamfunn med gode velferdstilbud for innbyggerne, og et sterkt lokaldemokrati.

Kommunene er grunnmuren i det norske velferdssamfunnet og spiller en viktig rolle på alle samfunnsområder. Høyre vil ha trygge lokalsamfunn med gode velferdstilbud for innbyggerne, og et sterkt lokaldemokrati.

Kommunene skal sørge for et bredt spekter av tjenester som er svært viktige for mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Kommunene har ansvaret for grunnleggende velferdstjenester som skole, barnevern og helse- og omsorgstjenester.

Høyre vil ha en effektiv, åpen og brukervennlig offentlig sektor som setter det enkelte menneske i sentrum, og som tilpasser seg den enkeltes behov.

Kommunene varierer betydelig i størrelse, både når det gjelder areal og antall innbyggere. Mange mindre kommuner sliter med å få gode nok fagmiljøer innenfor de tjenestene de har ansvaret for å tilby innbyggerne. Som et resultat er det etablert et stort antall interkommunale selskaper og samarbeidsløsninger som løser viktige samfunnsoppgaver, men som ikke er underlagt direkte folkevalgt styring.

Høyre ønsker derfor sterkere kommuner som ivaretar sine roller som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og demokratisk arena på en god måte for sine innbyggere. For Høyre er det grunnleggende å bygge samfunnet nedenfra og opp, og ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner.

Kommunene har svart på regjeringens initiativ til kommunereform og er godt i gang med å diskutere hvordan framtidens kommuner skal se ut. For Høyre er det viktig at norske kommuner er i stand til å løse dagens oppgaver, men også at de rustes for fremtidens utfordringer.

 

 

Bli med i Team Erna

Vil du se hva planen vår er for de neste fire årene? Sjekk partiprogrammet vårt her! 

Vil du ha fire nye år med Erna Solberg som statsminister? Da kan du bli medlem i Høyre her, bli med i Team Erna eller gi en liten gave.