Lokalt selvstyre

Høyre vil sikre at kommunene får de verktøyene de trenger for å ta gode avgjørelser på vegne av innbyggerne sine.

molde by

Høyre vil

Redusere den statlige detaljstyringen

Dette vil vi gjøre

Høyre vil redusere den statlige detaljstyringen, og heller øke andelen frie inntekter som kommunen kan bruke på det de mener er viktigst. Dersom man øremerker midler, må kommunene bruke tid på å rapportere tilbake hva midlene har gått til. Vi ønsker mindre byråkrati, og sterke kommuner som selv prioriterer det som er viktigst. 

Styrke lokaldemokratiet

Det vi vil gjøre

Større kommuner styrker lokaldemokratiet.  Det blir mindre ansvarfraskriving på tvers av kommunegrenser, og politikerne opplever sjeldnere å være inhabile ved behandling av saker. Små kommuner med utstrakt bruk av interkommunale samarbeid, har et demokratisk problem uten skikkelig politisk kontroll og styringsmulighet.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil redusere den statlige detaljstyringen, og heller øke andelen frie inntekter som kommunen kan bruke på det de mener er viktigst. Dersom man øremerker midler, må kommunene bruke tid på å rapportere tilbake hva midlene har gått til. Vi ønsker mindre byråkrati, og sterke kommuner som selv prioriterer det som er viktigst.  

Større kommuner styrker lokaldemokratiet.  Det blir mindre ansvarsfraskriving på tvers av kommunegrenser, og politikerne opplever sjeldnere å være inhabile ved behandling av saker. Små kommuner med utstrakt bruk av interkommunale samarbeid, har et demokratisk problem uten skikkelig politisk kontroll og styringsmulighet. 

Da Høyre var i regjering fikk kommunene ja i 8 av 10 klagesaker om kommunale vedtak. Vi tror at lokale avgjørelser tas best lokalt av de som kjenner forholdene. 

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Med Høyre i kommunaldepartementet får allerede kommunene ja i 8 av 10 klagesaker om kommunale vedtak. Vi tror at lokale avgjørelser tas best lokalt av de som kjenner forholdene.

Regjeringen

Til sammenligning fikk kommunene kun ja i 4 av 10 saker da Senterpartiet styrte kommunaldepartementet.

Dette har vi gjort

Høyre har i hele sin regjeringsperiode prioritert mer lokalt selvstyre

Allerede i 2014 sendte daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ut et brev med retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Han ba om mer effektiv saksbehandling og kortere ventetid, spesielt i saker om boligutbygging og lokalt næringsliv.

Færre innsigelser fra fylkesmennene som stopper kommunenes planer

Med Høyre i kommunaldepartementet får allerede kommunene ja i 8 av 10 klagesaker om kommunale vedtak. Vi tror at lokale avgjørelser tas best lokalt av de som kjenner forholdene.

Til sammenligning fikk kommunene kun ja i 4 av 10 saker da Senterpartiet styrte kommunaldepartementet.

For innbyggerne betyr dette enklere og raskere saksbehandling, og at den som har skoen på, blir lyttet til.